NVKL

NVKL-leden zijn specialisten in koude- en/of klimaattechniek en staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit. Als aangesloten installatiebedrijf voldoen wij aan de criteria van NVKL-erkenning en worden we iedere twee jaar beoordeeld door een onafhankelijke keuringsinstantie. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op om tot deze selecte groep van zo’n 400 installatiebedrijven in Nederland te behoren. U heeft hierdoor extra zekerheid dat uw koelinstallaties optimaal, veilig en duurzaam renderen.

Voor meer informatie over het NVKL kunt u kijken op de website.

F-Gassen

Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen – zoals CFK’s , HCFK’s en HFK’s –, ook wel F-gassen genoemd, is een zeer actueel thema dat in het middelpunt staat van een brede en internationaal gevoerde maatschappelijke discussie in relatie tot het milieu en ons klimaat.

Doordat HDI Techniek gecertificeerd is volgens het F-Gassenbesluit tonen wij niet alleen aan dat we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Het F-Gassencertificaat laat ook zien dat onze installatie- of onderhoudsbedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat wij werken volgens de juiste werkprocessen en met goed gereedschap. Bovendien beschikken bedrijven met dit certificaat over een koudemiddelenregistratie: een registratie van de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen die wordt bijgevuld of teruggewonnen.

Warmtepompen Zwijndrecht
Airconditioning Zwijndrecht
Zonnepanelen Zwijndrecht
Warmtepompen Alblasserdam