F-Gassen

Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen – zoals CFK’s , HCFK’s en HFK’s –, ook wel F-gassen genoemd, is een zeer actueel thema dat in het middelpunt staat van een brede en internationaal gevoerde maatschappelijke discussie in relatie tot het milieu en ons klimaat.

Doordat HDI Techniek gecertificeerd is volgens het F-Gassenbesluit tonen wij niet alleen aan dat we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Het F-Gassencertificaat laat ook zien dat onze installatie- of onderhoudsbedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat wij werken volgens de juiste werkprocessen en met goed gereedschap. Bovendien beschikken bedrijven met dit certificaat over een koudemiddelenregistratie: een registratie van de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen die wordt bijgevuld of teruggewonnen.

STEK

Ondernemingen die gecertificeerd zijn door STEK staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor een duurzame samenleving. Ondernemingen die het STEK-certificaat Module A halen, voldoen aan méér dan alleen de minimale eisen volgens BRL 100. Ze worden jaarlijks geauditeerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. Eindgebruikers/beheerders in de koeltechniek hebben zo de zekerheid dat hun koelinstallaties optimaal, veilig en duurzaam renderen.

Voor meer informatie over STEK kunt u kijken op de website.

Warmtepompen Zwijndrecht
Airconditioning Zwijndrecht
Zonnepanelen Zwijndrecht
Warmtepompen Alblasserdam